Polityka Prywatności

Polityka Prywatności w serwisie internetowym eurosklep.eu

1. Definicje

1.1. Administrator – Eurocash Sieci Partnerskie sp. z o.o.  z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem eurosklep.eu

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, w tym m.in. dane o lokalizacji, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

Korzystanie z serwisu

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

3.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu oraz ulepszaniu oferowanych Użytkownikom funkcjonalności.

Geolokalizacja

3.3. Administrator zapewnił w Serwisie narzędzie służące geolokalizacji urządzenia Użytkownika z wykorzystaniem Google Maps API. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest opcjonalne oraz niewymagane celem prawidłowego korzystania z serwisu. Dane o lokalizacji przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi odszukania najbliższych stacjonarnych punktów sprzedaży sieci Administratora oraz wyświetlenia ich oferty w przypadku wyrażenia zgody Użytkownika na dostęp do informacji o geolokalizacji – wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest udzielona przez Użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Powyższe dane przetwarzane są jednorazowo, tj. informacja jest wykorzystywana w chwili udzielenia zgody. Po zamknięciu strony Administrator nie ma dostępu do danych o lokalizacji, ani nie przechowuje informacji o lokalizacji odczytanej podczas przeglądania strony.

3.4. Korzystanie przez Użytkownika z narzędzia Google Maps API zamieszczonego w Serwisie, regulowane jest ponadto przez aktualną wersję Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth, które można znaleźć pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/.

3.5. W ramach korzystania z tego narzędzia, Google przetwarza dane osobowe Użytkownika na zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy. Administrator nie odpowiada za przetwarzanie danych przez Google.

Formularze kontaktowe

3.6. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.7. Dane osobowe są przetwarzane:

3.7.1. W zakresie formularza dla potencjalnych franczyzobiorców – w celu pozyskiwania nowych klientów oraz zapewnienia komunikacji – podstawą prawną przetwarzania jest podejmowanie działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.7.2. W zakresie formularza przeznaczonego do potencjalnej współpracy – w celu obsługi zapytania o współpracę złożonego poprzez formularz kontaktowy, a w przypadku decyzji o podjęciu współpracy – w celu jej nawiązania – podstawą prawną przetwarzania jest podejmowanie działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.7.3. W zakresie formularza kontaktowego – w celu zapewnienia komunikacji i obsługi zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na odpowiadaniu na kierowane do niego zapytania; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.7.4. W zakresie wszystkich formularzy – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

4. Marketing

4.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.2. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Reklama behawioralna

4.3. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości personalizacji treści marketingowych prezentowanych Użytkownikom przez Administratora, w związku z ich odwiedzinami w Serwisie.

4.4. Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje także profilowanie Użytkowników.

Newsletter

4.5. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.

4.6. Dane osobowe są przetwarzane:

4.6.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.6.2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

4.6.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

5. Portale społecznościowe

5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

6. Pliki cookies oraz podobna technologia

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Cookies „serwisowe”

6.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

6.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

6.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

6.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

6.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

6.2.5. sesyjne pliki cookies przechowujące informację o współrzędnych (koordynatach) użytkownika, czyli o aktualnym położeniu geograficznym używanego przez niego urządzenia (długość geograficzna, szerokość geograficzna);

6.2.6. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

Cookies „marketingowe”

6.3. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

7. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora

7.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

Google Analytics

7.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Google Ads

7.3. Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Facebook Pixel

7.4. Facebook Pixel to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

Hotjar

7.5. HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

reCAPTCHA

7.6. reCAPTCHA narzędziem, które chroni stronę internetową przed spamem i nadużyciami. Wykorzystuje ona zaawansowane techniki analizy ryzyka, aby odróżnić ludzi od botów. reCAPTCHA pomaga wykryć nieuczciwy ruch na stronie Administratora bez interakcji z użytkownikiem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google, który jest dostawcą tego narzędzia dostępne jest tutaj https://policies.google.com/privacy?hl=en#infocollect.

Google Display & Video

7.7. Google Display & Video to narzędzie do planowania kampanii, projektowania kreacji i zarządzania nimi, porządkowania i stosowania danych o odbiorcach, wyszukiwania i kupowania zasobów reklamowych oraz mierzenia i optymalizowania skuteczności kampanii. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162?hl=pl&ref_topic=9993547.

 

Google Tag Manager

7.8. Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m. in. skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

 

Facebook Lead Ads

7.9. Facebook Lead Ads to narzędzie do planowania oraz zarządzania kampaniami reklamowymi na Facebooku, obejmującymi tzw. reklamy kontaktowe. Reklama kontaktowa to reklama, po której kliknięciu, użytkownik otwiera formularz, wstępnie wypełniony danymi kontaktowymi udostępnionymi na Facebooku, gotowy do wysyłki. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą, można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/policies/ads/lead_ads”

8. Zarządzanie ustawieniami cookies

8.1. Serwisowe pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.

8.2. Analityczne i marketingowe pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu (wejście na stronę internetową) lub zmieniając preferencje cookies za pomocą ustawień znajdujących się pod ikoną koła zębatego (w prawym dolnym rogu ekranu).

8.3. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji analitycznych i marketingowych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).

8.4. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych analitycznych lub marketingowych plików cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację Użytkownik chce wyrazić zgodę.

8.5. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu.

8.6. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

8.6.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

8.6.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

8.6.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

8.6.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

8.6.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

8.7. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

8.7.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

8.7.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

9. Okres przetwarzania Danych osobowych

9.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

9.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Prawa podmiotów danych

10.1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

10.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

10.1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;

10.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

10.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

10.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

10.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;

10.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

10.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

10.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

10.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

11.1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:

11.1.1. w formie pisemnej na adres Administratora;

11.1.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

11.2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

11.2.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

11.2.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres e-mail, itp.);

11.2.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

11.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

11.4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

11.5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

11.6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Spółki elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

12. ZASADY POBIERANIA OPŁAT

12.1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:

12.1.1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;

12.1.2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.

W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Odbiorcy danych

13.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi IT, a także agencjom marketingowym.

13.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

14. Przekazywanie danych poza EOG

14.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

14.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

14.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

14.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

14.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

15. Bezpieczeństwo Danych osobowych

15.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

15.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

16. Dane kontaktowe

16.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny Administratora.

16.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

17. Zmiany Polityki prywatności

17.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

17.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 16 września 2019 r.

 

Polityka Prywatności Aplikacji Euro Sklep

1.      DEFINICJE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administrator lub Operator– Eurocash Sieci Partnerskie Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.
 • Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą „Euro Sklep”, której zasady funkcjonowania określa Regulamin.
 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • Regulamin – Regulamin aplikacji mobilnej pod nazwą Regulamin aplikacji mobilnej Euro
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Sklep – punkt handlowy należący do Sieci Handlowej, wybrany w Aplikacji przez Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która korzysta z Aplikacji.

 

 • Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1.1. do 1.8. powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie.

2.     PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 • Użytkownik nie ma możliwości korzystania z Aplikacji bez rejestracji w tej Aplikacji. Do rejestracji w Aplikacji wymagane jest podanie numeru telefonu. W przypadku rejestracji Uczestnika, który korzystał z Aplikacji w fazie testowej, numer telefonu Uczestnika, podany przez niego podczas rejestracji w fazie testowej, zostanie udostępniony do Administratora przez Innowacyjną Platformę Handlu sp. z o.o. w celu umożliwienia rejestracji i obsługi Konta w Aplikacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Uczestnik może także podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 • Dane Użytkownika, który dokonał rejestracji Konta w Aplikacji, są przetwarzane:
  • w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, w tym rejestracji i obsługi Konta w Aplikacji i dostarczenia treści dostępnych w Aplikacji– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych usług,

 • w celu rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności dbania o prawidłową jakość świadczonych usług,
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych,
 • w celach marketingowych – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING,
 • w celu umożliwienia Użytkownikowi odszukania najbliższych stacjonarnych punktów sprzedaży sieci – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności dbania o prawidłową jakość świadczonych usług.
 • W związku z prezentowaniem przez Administratora w ramach Aplikacji oferty alkoholowej, przed umożliwieniem Użytkownikowi dostępu do treści zamieszczonych w Aplikacji, Użytkownik jest proszony o podanie daty Administrator przetwarza dane o dacie urodzenia Użytkownika w celu weryfikacji uprawnienia Użytkownika do dostępu do treści zawierających ofertę alkoholową. Podstawą prawną przetwarzania danych o dacie urodzenia Użytkownika we wskazanym celu, jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości weryfikacji uprawnienia Użytkownika do zapoznania się z ofertą napojów alkoholowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Użytkownicy, którzy nie potwierdzili ukończenia 18-tego roku życia, nie mają dostępu do treści zawartych w Aplikacji w zakresie dotyczącym oferty napojów alkoholowych.
 • Za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik może dołączyć także do Programu Lojalnościowego, którego organizatorem jest Innowacyjna Platforma Handlu sp. z o.o. W takiej sytuacji, administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach tego programu jest Innowacyjna Platforma Handlu sp. z o.o. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego są dostępne tutaj: Polityka Prywatności Programu Lojalnościowego

POWIADOMIENIA TYPU PUSH

 • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości typu push, Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości w postaci komunikatów wyświetlanych na urządzeniu Użytkownika, zawierających informacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz informacje zawierające treści marketingowe o ofercie Administratora i o dostępnych promocjach a także promocjach dostępnych w ulubionym W tym celu Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w postaci ID oraz numeru urządzenia Użytkownika. Treść powiadomień push zawierających treści marketingowe Administratora, poza komunikatami typu push dotyczącymi promocji w ulubionym sklepie, jest dostosowana do preferencji Użytkownika ustalonych na podstawie jego aktywności w Aplikacji, w tym listy zakupów. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań promocyjnych w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na otrzymywanie takiej komunikacji.
 • Zgodę na otrzymywanie wiadomości typu push Użytkownik może wycofać w dowolnym

czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień w sekcji

„Ustawienia”, a następnie wybraniu zakładki „Preferencje” w Aplikacji.”<=

 

GEOLOKALIZACJA

 

 • Dane osobowe Użytkownika obejmujące informację o lokalizacji, są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi odszukania najbliższych Sklepów należących do Sieci Administratora. Funkcja geolokalizacji urządzenia Użytkownika wykorzystuje Google Maps API. Podstawą przetwarzania danych o lokalizacji jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a RODO), wyrażana poprzez zezwolenie Aplikacji na korzystanie z usług lokalizacji urządzenia końcowego należącego do Użytkownika. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień Aplikacji w urządzeniu mobilnym

Użytkownika w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji. Powyższe dane przetwarzane są jednorazowo, tj. Administrator nie przetwarza ich w sposób ciągły.

 • Korzystanie przez Użytkownika z narzędzia Google Maps API zamieszczonego w Aplikacji, regulowane jest ponadto przez aktualną wersję Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth, które można znaleźć pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/.
 • W ramach korzystania z tego narzędzia, Google przetwarza dane osobowe Użytkownika na zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 

KOMUNIKATOR

 

 • Użytkownik korzystający z funkcji Komunikatora w Aplikacji, ma możliwość wymiany wiadomości, w tym wiadomości tekstowych i zdjęć, ze Sprzedawcą prowadzącym Sklep wybrany przez tego Użytkownika w Aplikacji. W takim przypadku, administratorem danych Użytkownika w zakresie związanym z wymianą wiadomości za pośrednictwem Komunikatora, jest Sprzedawca prowadzący Sklep wybrany przez Użytkownika w Aplikacji, z którym Użytkownik wymienia wiadomości. Lista Sprzedawców, którzy umożliwiają wymianę wiadomości za pośrednictwem Komunikatora w Aplikacji, są dostępne na paragonie wydawanym podczas zakupów w sklepie organizatora tego programu.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w sekcji „Napisz do nas” w Aplikacji. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne Dane osobowe w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania, w szczególności Użytkownik może dobrowolnie dołączyć za pośrednictwem formularza zdjęcie np. ekranu aplikacji. Podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu zarejestrowania i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego rozpoznania. Podanie Danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, w tym załączenie zdjęcia jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie tych Danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
 • W przypadku skorzystania z elektronicznego formularza kontaktowego, Dane osobowe są przetwarzane w celu zarejestrowania i obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym obsługi Konta w Aplikacji i dostarczenia treści dostępnych w Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO), zaś w zakresie Danych osobowych podanych za jego pośrednictwem dobrowolnie (w tym załączenia przez Użytkownika zdjęcia do zgłoszenia), podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

3.      MARKETING

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Uczestników, w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  • wyświetlaniu Użytkownikom treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (w tym celu Administrator może dokonywać profilowania);
  • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim własnych towarów Administratora (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, marketing SMS, marketing push), jak również marketingiem towarów lub usług podmiotów trzecich (promocje w Aplikacji dostępne w ulubionym Sklepie, jak również komunikaty typu push od ulubionego Sklepu)

REKLAMA KONTEKSTOWA

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na kierowaniu przez Administratora marketingu bezpośredniego do Użytkowników.

REKLAMA BEHAWIORALNA

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania reklamy behawioralnej przez Administratora, zostały opisane w pkt 4. poniżej.

 

MARKETING BEZPOŚREDNI ORAZ MARKETING TOWARÓW LUB USŁUG PODMIOTÓW TRZECICH

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e- mail lub drogą MMS / SMS lub push. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie stosowną zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie w zakładce dotyczącej preferencji, dostępnej w Aplikacji. Administrator może prowadzić marketing towarów i usług własnych, jak również towarów lub usług podmiotów trzecich.

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

4       PROMOCJE W APLIKACJI

 • Administrator może przygotowywać i dostarczać Użytkownikowi informacje o promocjach dostępnych w Aplikacji, w tym odpowiadających potencjalnym potrzebom lub oczekiwaniom Użytkownika. W tym celu dane osobowe Użytkownika, w tym dane dotyczące jego aktywności i preferencji (w tym lista zakupów dostępna w Aplikacji), są przetwarzane w celu utworzenia profilu Użytkownika (profilowanie). Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.
 • Spersonalizowane akcje promocyjne są przygotowywane w szczególności na podstawie analizy:
  • sposobu korzystania z Aplikacji,
  • produktów dodanych przez Użytkownika do listy zakupów dostępnej w Aplikacji,
  • innych danych pozyskanych przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności.

4.3     NARZĘDZIA STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA I PARTNERÓW ADMINISTRATORA

 • Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane do celów marketingowych i analitycznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS

 • Google Analytics wykorzystywane jest w celu analizy sposobu korzystania Użytkownika z Aplikacji, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Aplikacji. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

GOOGLE ADS

 • Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły serwis Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIKSELE FACEBOOKA

 • Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl- pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

FIREBASE CRASHLYTICS

 • Firebase Crashlytics umożliwia wykonywanie raportowania awarii w Aplikacji w czasie rzeczywistym z urządzeń Użytkowników, na których zainstalowana jest

FIREBASE CLOUD MESSAGING

 • Firebase Cloud Messaging umożliwia wysyłanie notyfikacji push z

5       OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6       UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 • Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
  • prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7       ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

 • Żądanie dotyczące realizacji praw Użytkowników można zgłosić:
  • w formie pisemnej na adres Administratora;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
 • Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności:
  • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
  • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w Aplikacji, itp.);
  • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
 • Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować Użytkownika na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 • Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
 • Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
 • W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

 

8       ZASADY POBIERANIA OPŁAT

 • Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:
  • zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;
  • zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań;

W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9       ODBIORCY DANYCH

 • W związku z realizacją usług dostępnych w Aplikacji, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom  działającym  na  zlecenie  Administratora,  w  tym w szczególności podmiotom świadczącymi usługi informatyczne, księgowe i prawne, przyjmowanie i obsługę reklamacji, obsługę wysyłek marketingowych oraz dostawcom systemów IT.
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10    PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 • Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

11    DANE KONTAKTOWE

 • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny Administratora.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

12    ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.07.2023.

Polityka Prywatności Programu Lojalnościowego

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Innowacyjna Platforma Handlu sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki.
1.2. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą “Euro Sklep” lub “Groszek” lub “Gama”.
1.3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.5. Regulamin – regulamin Programu Lojalnościowego, organizowanego przez Administratora.
1.6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.7. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i dokonała rejestracji w Programie Lojalnościowym.
1.8. Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1.1. do 1.6. powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

UDZIAŁ W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM I KORZYSTANIE Z KONTA

2.1. Zgodnie z Regulaminem, udział w Programie Lojalnościowym i korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Programu Lojalnościowego, wymaga rejestracji w Programie Lojalnościowym i posiadania Konta w Aplikacji. Do rejestracji w Programie Lojalnościowym wymagane jest podanie numeru telefonu przez osobę rejestrującą się. W celu ułatwienia obsługi oraz umożliwienia Organizatorowi prezentowania Uczestnikowi Promocji dostosowanych do potrzeb i preferencji Uczestnika, Uczestnik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego, założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji Konta i udziału w Programie Lojalnościowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2.2. Jeżeli Uczestnik umieszcza w Programie Lojalnościowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
2.3. Dane osobowe Uczestnika Programu Lojalnościowego są przetwarzane w celu:
2.3.1. zapewnienia możliwości udziału w Programie Lojalnościowym, w tym obsługi Konta, udostępniania możliwości korzystania z funkcjonalności Programu Lojalnościowego, a także przygotowania i prezentowania Promocji, w tym Promocji spersonalizowanych; podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o udział w Programie Lojalnościowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Uczestników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych usług, zapewnienia konkurencyjności Programu Lojalnościowego, zapewnienia Administratorowi możliwości negocjacji warunków Promocji z dostawcami towarów oraz z organizatorami sieci franczyzowych, a także budowania strategii promocyjnej Administratora,
2.3.3. rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności dbania o prawidłową jakość świadczonych usług,
2.3.4. przeciwdziałania nadużyciom w Programie Lojalnościowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykrywaniu i eliminacji nadużyć w Programie Lojalnościowym,
2.3.5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych,
2.3.6. w celach marketingowych – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

POWIADOMIENIA TYPU PUSH

2.3.7. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości typu push, Uczestnik będzie otrzymywał wiadomości w postaci komunikatów wyświetlanych na urządzeniu Uczestnika, zawierających informacje związane z korzystaniem z Programu Lojalnościowego oraz informacje zawierające treści marketingowe o ofercie Administratora i o dostępnych Promocjach. W tym celu Administrator będzie przetwarzał dane Uczestnika w postaci ID oraz numeru urządzenia Uczestnika. Treść powiadomień push zawierających treści marketingowe jest dostosowana do preferencji Uczestnika ustalonych na podstawie jego aktywności w Programie Lojalnościowym oraz historii zakupów. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań promocyjnych w związku z wyrażoną przez Uczestnika zgodą na otrzymywanie takiej komunikacji.
2.3.8. Zgodę na otrzymywanie wiadomości typu push Uczestnik może wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień w sekcji „Ustawienia”, a następnie wybraniu zakładki „Preferencje” w Aplikacji.”

FORMULARZ KONTAKTOWY

2.3.9. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w sekcji „Napisz do nas” w Aplikacji. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Uczestnikiem udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Uczestnik może podać także inne Dane osobowe w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania, w szczególności Uczestnik może dobrowolnie dołączyć za pośrednictwem formularza zdjęcie np. paragonu. Podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu zarejestrowania i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego rozpoznania. Podanie Danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, w tym załączenie zdjęcia jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie tych Danych osobowych Uczestnika przez Administratora.
2.3.10. W przypadku skorzystania z elektronicznego formularza kontaktowego, Dane osobowe są przetwarzane w celu zarejestrowania i obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o umowy o udział w Programie Lojalnościowym (art. 6 ust. 1 lit b RODO), zaś w zakresie Danych osobowych podanych za jego pośrednictwem dobrowolnie (w tym załączenia przez Uczestnika zdjęcia do zgłoszenia) podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. MARKETING

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
3.1.1. wyświetlaniu Uczestnikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
3.1.2. wyświetlaniu Uczestnikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
3.1.3. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim własnych towarów i usług oraz towarów i usług partnerów Administratora (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). Więcej informacji na temat partnerów znajduje się w pkt 7.3. Polityki.

3.2. REKLAMA KONTEKSTOWA

3.2.1. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Uczestników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Uczestnika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na kierowaniu przez Administratora marketingu bezpośredniego do Uczestników.

3.3. REKLAMA BEHAWIORALNA

3.3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Uczestników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Uczestnika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Uczestników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Uczestnika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

3.4. MARKETING BEZPOŚREDNI

3.4.1. Dane osobowe Uczestnika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub za pomocą wiadomości typu push. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie w zakładce „Ustawienia” dostępnej w Aplikacji.

4. PROMOCJE

4.1. W celu dostarczania Uczestnikom Promocji w ramach Programu Lojalnościowego Administrator może przygotowywać i dostarczać Uczestnikom informacje o Promocjach odpowiadające potencjalnym potrzebom lub oczekiwaniom Uczestników. W tym celu dane osobowe Uczestnika, w tym dane dotyczące jego aktywności i preferencji (w tym historia zakupowa), są przetwarzane w celu utworzenia profilu Uczestnika (profilowanie). Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Uczestnika.
4.2. Spersonalizowane Promocje są przygotowywane w szczególności na podstawie analizy:
4.2.1. sposobu korzystania z Programu, w szczególności wskazującego na preferowane przez Uczestnika towary objęte Promocją,
4.2.2. danych o historii zakupów dokonanych przez Uczestnika, dostępnej w ramach Programu Lojalnościowego,
4.2.3. dodatkowych danych osobowych podanych przez Uczestnika (np. dotyczących wieku), o ile Uczestnik poda takie dane Organizatorowi,
4.2.4. innych danych pozyskanych przez Organizatora zgodnie z Polityką Prywatności.
4.3. Przygotowywanie i przedstawianie Uczestnikom spersonalizowanych Promocji w Programie stanowi integralny element Programu Lojalnościowego i należy do jego podstawowych funkcjonalności. Osoba, która nie chce otrzymywać zindywidualizowanych Promocji, nie powinna brać udziału w Programie Lojalnościowym – w takim przypadku użytkownik ma możliwość skorzystania z promocji dostarczanych w Aplikacji, poza Programem Lojalnościowym, jak również nabycia produktów w Sklepach w regularnych cenach lub w ramach ogólnodostępnych akcji promocyjnych. Uczestnik może również w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym usuwając Konto. Więcej informacji o uprawnieniach przysługujących Uczestnikowi znajduje się w sekcji „UPRAWNIENIA UCZESTNIKA” poniżej.

4.5 NARZĘDZIA STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA I PARTNERÓW ADMINISTRATORA

4.5.1. Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane do celów marketingowych i analitycznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

FIREBASE
4.5.2. Firebase to platforma Google przeznaczona dla deweloperów aplikacji. W związku z wykorzystaniem przez Administratora dostępnych na niej narzędzi, może dochodzić do przetwarzania danych osobowych przez Google. Dane wykorzystywane są m. in. do wykrywania i raportowania błędów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem platformy dostępnych jest pod linkiem: https://firebase.google.com/support/privacy/.

GOOGLE ANALYTICS
4.5.3. Google Analytics wykorzystywane jest w celu analizy sposobu korzystania Programu przez Uczestnika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Uczestnika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
5.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. UPRAWNIENIA UCZESTNIKA

6.1. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
6.2. W zakresie, w jakim dane Uczestnika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, usuwając dane podane dobrowolnie lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Programie w zakładce
„Ustawienia” dostępnej w Aplikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6.3. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika takiego żądania – Administrator wydaje dane Uczestnikowi, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi wskazanemu przez Uczestnika pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego przez Uczestnika podmiotu .
6.4. Uczestnik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

7. ODBIORCY DANYCH

7.1. W związku z realizacją usług dostępnych w Programie, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom działającym na zlecenie Administratora, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.
7.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Uczestnika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
1.1.7.3. W przypadku uzyskania zgody Uczestnika jego dane mogą zostać także udostępnione partnerom Administratora, takim jak dostawcy towarów i usług oferowanych w Sklepach, do ich własnych celów, w szczególności celów marketingowych. Szczegółowe informacje o podmiotach, którym Pani / Pana dane zostały udostępnione można uzyskać kontaktując się z Administratorem mailowo pod adresem: [email protected]
7.4 Organizator prowadzi analizy aktywności Uczestnika w Programie Lojalnościowym, w tym analizy związane ze sposobem korzystania przez Uczestnika z Promocji i przygotowuje raporty rynkowe z tych analiz. Organizator udostępnia (przekazuje) raporty rynkowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, do podmiotów zewnętrznych, w tym dostawców towarów i usług objętych Promocjami w Programie Lojalnościowym oraz organizatorów sieci franczyzowych, w celu zapewnienia konkurencyjności Programu, zapewnienia Administratorowi możliwości negocjacji warunków Promocji z dostawcami towarów oraz z organizatorami sieci franczyzowych, a także budowania strategii promocyjnej Administratora. Administrator nie udostępnia podmiotom, o którym mowa w zdaniu poprzednim, raportów rynkowych w formie umożliwiającej identyfikację konkretnego Uczestnika Programu Lojalnościowego.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

8.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
8.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
8.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
8.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
8.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9. DANE KONTAKTOWE

9.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem: 539 147 028 lub poprzez adres e-mail: [email protected]
9.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e- mail: [email protected] lub adres korespondencyjny: Innowacyjna Platforma Handlu sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki.

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.2.10.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 07.06.2023