Czekaj...

Euro Sklep to także aktywne działanie na rzecz lokalnej społeczności. Chętnie wspieramy miejscowe inicjatywy takie jak: drużyny i aktywności sportowe, pikniki, czy prelekcje w przedszkolach. Pomagamy nie tylko środkami finansowymi, ale także wsparciem rzeczowym oraz wiedzą. Miejscowe potrzeby zauważamy dzięki naszym Franczyzobiorcom, którzy aktywnie wspierają lokalne projekty.